วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ปฏิบัติการสร้าง web blog เพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ
นายสมยศ กะปิยะ เอก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

code